Mijn persoonlijke definitie van ‘existentieel welzijn’

Posted by on Sep 21, 2013 in Existentieel Welzijn, Over Mezelf | 0 comments

Beste lezers,

Het is alweer even geleden dat ik iets schreef. Ik ben dus terug in België en… ik werk heel veel en hard. 😉 Maar, daarbuiten heb ik het mezelf ook gegund me opnieuw in te schrijven voor een nieuwe opleiding of vorming. Graag neem ik jullie mee in dit nieuwe avontuur. 😉

Op de pagina ‘wie ben ik’ leg ik uit wat deze opleiding inhoudt:

“Counseling en coaching in existentieel welzijn

Sinds kort ben ik van start gegaan met een permanente vorming aan de K.U. Leuven om mij zo te verdiepen in het existentieel welzijn. Ik doe dit hoofdzakelijk voor mezelf met nog geen concreet doel voor ogen. Het lijkt me heel interessant en ik hoop er iets uit te kunnen opsteken voor mijn verdere (professionele) levensweg.  Ook zie ik het als aanvulling op mijn vorige opleiding die toch wel een belangrijk hiaat bevat(te). We werden er ‘holistisch’ geschoold met aandacht voor de fysieke, sociale en psychische dimensies van de mens. Er was echter volledig geen aandacht voor de 4de dimensie, het spirituele.  Mijn ervaring noopt mij ertoe geen oog te sluiten voor dit domein. Voor ons ‘existentieel welzijn’ is het wel degelijk belangrijk om ook hier aandacht aan te besteden. In deze opleiding is de laatst vernoemde dimensie geen taboe en is ze stevig geïntegreerd in de vorming. Wat ook bijzonder is, is dat ze gedoceerd wordt aan de KUL door een gerespecteerd docent, namelijk: Mia Leijsen. Ik hoop op deze manier een veilige reis te kunnen maken door het ‘iets meer’, zonder verweven te geraken in een zweverige irreële sfeer.

Maar, waarom kondig ik dit aan? Deze opleiding gebeurt online, in communicatie met anderen. Er zal dus veel voor geschreven worden. Ik voel nu de wens deze verhandelingen ook met jullie te delen. Wie weet zijn er van jullie ook wel mensen die erop willen reageren en erdoor geïnspireerd en/of geactiveerd geraken. Hopelijk vinden jullie het dan ook even interessant als mij. ;)

(volledige stuk toegevoegd21/09/2013)”

Als eerste opdracht moesten we voor onszelf uitschrijven hoe we ‘existentieel welzijn’ zouden definiëren. Omdat het wel eens interessant kan zijn om voor jezelf uit te maken hoe jij je welzijn zou evalueren geef ik jullie ook mijn kijk mee. Je hoeft en je kan zelfs best deze visie niet zomaar overnemen. Wel wil ik je hiermee activeren zelf na te denken over datgene dat voor jou belangrijk is. 😉

Zo dus:

“Mijn eerlijke en open levenshouding gebied me te zeggen dat ik het lastiger vind een eigen welzijnsdefinitie te geven wanneer ik me reeds kan beroepen op andere hun visie. Ook vind ik het lastig om de definities vanuit de opleiding achterwegen te laten. En als laatste is er dan nog mijn mild perfectionisme dat graag een bevredigende definitie zou willen voortbrengen.

Met deze hindernissen in het achterhoofd gaan we ervoor. “Moedig zijn wilt niet zeggen: geen angst hebben, maar angst hebben en er toch voor gaan.” 😉

Mijn persoonlijke welzijnsdefinitie gaat vooral over hoe ik mijn eigen ‘welzijn’ evalueer, maar ook over hoe ik de ander benader. Voor mij is welzijn niet de afwezigheid van ziekte of leed, maar wel een positieve proactieve levenshouding, gefocust op de aanwezigheid van factoren en niet de afwezigheid van…

Voor mij is ‘welzijn’ op een veerkrachtige manier in staat zijn de uitdaging van het leven de kop te bieden en ze om te buigen tot mogelijkheden van groei en zelfrealisatie. Deze uitdagingen kunnen zowel fysiek, sociaal, psychisch of spiritueel van aard zijn. Een goed persoonlijk evenwicht tussen de verschillende dimensies is hierbij aangewezen.

Persoonlijk geloof: “Wat we op ons pad mogen ontvangen zijn geschenken om ons te helpen daar te geraken waar onze ware ik is, en hoort te zijn.”

De drijvende kracht achter dit welzijn is voor mij liefde voor het zelf en de ander. Hoe minder beperkingen de ware ik kent, hoe meer het zich verbonden weet met de ander, het iets buiten ons. Ubuntu: “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”. We zijn een deel van een groter geheel. Een goede doorstroom van liefde is daarom voor mij een essentieel facet van welzijn.

Welzijn is voor mij:

–       Het streven naar vrijheid van het ware zelf, vrij van hindernissen en beperkingen, op weg naar een zuiver bewustzijn, in verbinding met het ‘universele’.

–       Het kunnen leven van mijn levensdoel, al kan ik het nog niet formuleren of concreet krijgen.

–       In een positieve verbinding staan met mezelf, anderen en het ‘universele’

–       Een lichaam hebben dat mij ondersteunt en draagt bij deze weg. En mij weerspiegelt zoals ik vanbinnen ben.

Al zal dit cijfer fluctueren, toch zou ik mezelf een 8 geven op 10. ‘Ik ben daar waar ik nu hoor te zijn, juist op weg, op de juiste weg.’

Andreas.”

Voilà, veel reflecteer-plezier toegewenst!

Laat een berichtje na de 'biep'.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: