De betrekkelijkheid van de dingen: de vooravond van de nieuwe tijd

Posted by on Sep 27, 2015 in Bewustzijn, Maatschappij, Over Mezelf | 0 comments

Ik weet op dit ogenblik nog niet wat ik ‘werkelijk’ ga schrijven, of wat de betekenis ervan is of gaat zijn. En, binnen dit feit ligt wellicht ook de ware en diepere boodschap besloten. Het IK weet het niet, maar toch verschijnen er woorden, die later wanneer de stroom zich voltrokken heeft, een zekere zin blijken te hebben. Nadat de stroom van inspiratie zijn werk heeft gedaan staat er iets dat voor ons verstand (mogelijks) begrijpelijk is. Het verstand is echter niet de creërende kracht, dat is de bron, of ook wel onze eigen bron het Hogere Zelf, het deel in het grotere geheel dat ons bezielt en werkelijk sturing verschaft. Het IK kan enkel recycleren, ontbinden en synthetiseren. Het is een instrument dat we als mens nodig hebben om in de materie te overleven. Hoe dieper je in de materie zit, hoe actiever ook het ego en het verstand dat hiermee verweven is. De mens is echter veel meer dan dit. Belangrijker nog, het menselijke wezen is in werkelijkheid los daarvan. Alhoewel ons ego een belangrijke functie vervult, zijn we het niet en hoe lichter, meer verlicht je wordt, hoe minder het ego er nog toe doet. Volgens Kryon, een entiteit die zich ertoe verbonden heeft het menselijke bewustzijn te ondersteunen in de bewustzijnstransitie die in 2012 van start gegaan is, bestaat de mens uit 3×3 aspecten, die samen 1 geheel vormen. Het Hogere Zelf is zowel deel van die groepen, alsook iets overkoepelend en overstijgend. Kryon benoemt de drie groepen als volgt: Menselijke groep (Lichaam, Bewustzijn en Lichamelijke intuïtie), de Zielengroep (Hogere Zelf, Gidsen, Comité, deel van jezelf dat aan de goddelijke kant van de sluier mee stuurt), Ondersteunende, Complementaire groep, verbonden aan moeder aarde, of Gaia (Hogere Zelf, Kristallen grid van de aarde, Coöperatieve energieën vanuit de aarde).

Om beter te begrijpen hoe het in elkaar zit raad ik je aan om het Youtube fragment zelf te gaan beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=ZrzZ-HSFGIY

De laatste dagen ging ik meermaals luisteren naar doorgaven van Kryon. Het helpt me om het overzicht te houden en te begrijpen hoe mijn veelvoud aan ervaringen zin hebben. De mensheid is klaar om een stap verder te zetten in haar proces, ze is klaar om vanuit haar kindertijd over te gaan naar maturiteit of volwassenheid. Gedaan met vechten. Het mooie is dat slechts 0,5 % van de wereldbevolking dient te ontwaken in zijn echte natuur om de mensheid te kunnen meenemen in de collectieve bewustwording. Het zijn de oude zielen onder ons die gekozen hebben deze transitie mogelijk te maken en met dit doel te incarneren in deze tijd. Oude zielen zijnde die zielen die al vele levens op de aarde hebben genoten en van bij de oorsprong aanwezig waren. Wanneer deze zielen ook opnieuw in dit leven ontwaken en zich open stellen voor hun ware natuur en intrinsieke wijsheid, dan brengt dit genoeg licht binnen om de volledige wereld mee te nemen in de transitie.

De kans is groot dat wanneer je dit leest, je ook één van deze oude zielen bent. Waarom anders zou je je aangesproken voelen om mijn teksten te lezen, of te blijven lezen?

Wat me brengt tot het schrijven van vandaag is een wens tot delen. Hoe onsamenhangend de ervaringen ook mogen lijken, ook in deze veelvoud aan ervaringen die voor mij ergens rond 2012 van start zijn gegaan zit een lijn en een zin, die meer en meer helderheid begint te krijgen. Of IK het nu wil of niet, mijn Hogere Zelf stuurt het zo dat mijn bewustzijn mee opgetild wordt om mee een weg te banen naar de nieuwe tijd, het volwassen worden van het menselijke bewustzijn. De oude zielen onder ons zijn hier de voortrekkers en gidsen van. Ik ben één van deze oude zielen en heb een rol te spelen in het grotere geheel, meer bepaald in de transitie van het menselijke bewustzijn. Ik voel dit heel sterk.

De voorbije drie jaren hebben sterk gevoeld als werken en zwoegen. Het was zoeken naar mezelf, mijn Zelf, dat nog geen draagvlak had in deze ‘oude wereld’. Hier is nu verandering in aan het komen. Met de vierde bloedmaan die zich nu aan het voltrekken is, en de datum die ook numerologisch een overgang mogelijk maakt, worden we eindelijk ondersteund. Alhoewel de nieuwe aarde qua energie reeds aanwezig was in vele mensen, kon ze nog geen grond krijgen, de energie liet dit simpelweg nog niet toe. Het was de voorbije periode een periode van uitwas en verdere bewustwording van alles wat we met ons meedroegen. Karen was hier mijn grootste leermeester in. Het was een gigantisch spel tussen twee krachtige zielen die zichzelf verder wilde leren kennen in al hun facetten. Waar er vroeger vele ideeën heerste over wat diende te zijn, of wie het zelf was en wie de ander, blijft er nu voor mij een nederigheid over. We hebben het oude verkend en uitgespeeld en we staan aan de deur van het nieuwe. Vandaag, de 27ste (2+7:9) september (9de maand) is het de grote vervoleindiging, voor zij die zich eraan over hebben gegeven natuurlijk. 99, De extra krachtige 9 die voor vervolmaking staat. Het jaar 2015 maakt samen het getal 8 wanneer opgeteld en 8 staat voor verbinding maken (lemniscaat). De eeuwig aanhoudende spelen van karma en dualiteit, het gevecht tussen licht en zwart gaat eindelijk opgetild kunnen worden tot een eenheidsbewustzijn. Voor zij die mee de transitie gemaakt hebben gaat eindelijk de poort geopend worden naar een nieuwe dimensie waarin het oude spel vanop een grotere afstand gaat kunnen bekeken worden, zonder er prooi aan te vallen. Morgen, de 28ste gaat eindelijk de nieuwe energie grond kunnen vinden, voor zij die er klaar voor zijn. 2 Opgeteld bij 8 vormt 10, of ook wel 1. 1 Staat voor het nieuwe begin en in dit geval het nieuwe begin voor het eenheidsbewustzijn en een mens die naast zijn gewoonlijke drie dimensioneel realiteit ook bewust kan zijn van zijn multidimensionele Zijn. Vanzelfsprekend is deze omkanteling enkel voor diegene die er klaar voor zijn, voor de andere is dit nog geen realiteit. En met deze kanttekening kom ik graag bij de titel van het bericht.

De laatste jaren, maanden en weken ben ik enorm uitgedaagd om mijn idee van waarheid en werkelijkheid geheel bij te stellen. Eerst gebeurde dit met grote tussenpozen, de laatste dagen was het bijna een dagelijkse werkelijkheid. Wat de ene dag zo leek, was de andere dag al geheel anders. Mijn ego dat zekerheid en controle zoekt wordt geheel door elkaar geschud, met het bijhorende schouwspel. In eerste instantie gaf dit een groot gevoel van verwarring en onveiligheid, met nog enorme pieken de laatste dagen. Wat was echt, wat was illusie. Geleidelijk aan komt er echter een grotere berusting en een gevoel van nederigheid, doorheen dit alles door. Hoe meer ik mezelf begin te voelen en herkennen in al mijn facetten, hoe minder ik geneigd ben om naar buiten uit te reiken om daar delen van mezelf te vinden, of delen van mezelf op te vullen. Het is goed, het is compleet.

Het is ook maar sinds enkele maanden dat er meer en meer momenten van helderheid beginnen te komen in wat er werkelijk onderliggend aan het gebeuren is. Ik merk dat ik qua zijn stevig verweven ben in de nieuwe tijd, echter verloor ik nog heel vaak het contact met mijn ware Zijn, waardoor ik subject werd aan zware emoties en grote vertwijfeling. Nu ik mezelf grotendeels bijeen geraapt heb, kan ik eindelijk aan de geboorte, of het ontwaken beginnen. Tijd voor de nieuwe Andreas, tijd voor de overgang naar de andere kant!

Als ik al iets geleerd heb, dan is het dat wat ‘ik weet’, enorm betrekkelijk is en onderhevig aan constante verandering. Wat NU klopt en juist is, kan volledig veranderen in het volgende moment. Het enige moment dat ertoe doet is het NU en wat we voelen is steeds onze waarheid en werkelijkheid. Al deze werkelijkheden van iedereen en alleman samen, kunnen perfect naast elkaar bestaan, zelfs voor één individu kunnen er verschillende waarheden tegelijk kloppend zijn, we zijn namelijk multidimensionele wezens, die een spel van afgescheidenheid en bewustwording spelen hier op aarde. Niets meer dan een ‘sluier van onwetenheid’ zorgt ervoor dat we niet ten volle de toedracht van de dingen kunnen zien en begrijpen.

 

Enkele waarheden die voor mij van betekenis zijn nu:

‘Leven is voelen’

‘Leven gebeurt in het NU’

‘Waarheid is relatief, persoonlijk en constant veranderlijk’

‘Ik heb het vermogen mijn eigen werkelijkheid te scheppen, en de geest is het gereedschap dat ik hiervoor meegekregen heb. Met het woord manifesteer ik het in de uiterlijke wereld’

‘Ik ben heel op mezelf’

‘Ik ben god, ik ben deel van de godheid, alles is god’

‘Hoe betrekkelijk mijn waarheid ook mogen zijn, welke meningen anderen ook mogen hebben, mijn gevoel, mijn hart volgen is het juiste’

 

Geïnteresseerd in wat mij inspireert? Ga eens kijken in mijn bibliografie.

Laat een berichtje na de 'biep'.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: