BE-ART, the art of life

BE ART logo

 

‘What’s in a name’, de filosofie van BE-ART:

BE-ART, zijnskunst of de kunst van het zijn: Wat maakt ons mensen, mens en wat betekent dit juist? Hoe zitten wij in elkaar en wat hebben wij nodig om ons wezen neer te zetten. Wie ben ik, wie ben ik als mens, wat is mijn eigenheid en hoe past deze eigenheid in het grotere geheel. Kortom, wat hebben we nodig om volwaardig mens te – zijn –.  Dit begrijpen is de kunst van het zijn. Deze eerste peiler gaat dan ook vooral over bewustwording, bewust leven en bewust-zijn.

 

BE-ARTistique, wees als kunst, wees kunstzinnig: De laatste eeuw hebben we onszelf prachtig getraind in het gebruiken van de ratio, de linkerhersenhelft, of ook wel ‘de mannelijke kant’ van ons zijn. Belangrijk is nu echter het evenwicht terug te vinden tussen onze mannelijke en rationele kant (yang): logica, analytisch vermogen, lineairiteit, beredeneren, plannen, structureren, ontleden, tijd, geven,… En onze vrouwelijke gevoelskant (yin): creativiteit, intuïtie, verbanden, context, overzicht, omvatten, ontvangen, samenbrengen, … De kunst ligt erin deze twee kanten (links-rechts) van ons zijn in evenwicht te brengen en zo beide optimaal te benutten. Voor de meesten is dit opnieuw in contact komen met hun gevoel, en creativiteit in de brede zin van het woord is daar een perfect middel voor.

 

BEheART, wees je hart, wees liefdevol, leef vanuit je hart: Ons hart fungeert als het verbindende centrum in ons lichaam (onder-boven, links-rechts)  en is tevens de verbindende factor tussen mensen onderling, door middel van liefde. Het verbindt het onderste deel van ons lichaam, dat staat voor ons ‘zelf’, met de hogere centra, dewelke staan voor de interactie en verbinding met het grotere geheel. Wanneer je met je hart de integratie van beide kan maken, namelijk je slaagt erin om een ‘zelf’ te hebben dat tevens verbonden is met het grotere geheel (de mensheid, de wereld, het universum), dan is het leven als het ware een echt kunstwerk; ontzagwekkend. Naast de verbinding tussen boven en onder staat het hart ook in voor de verbinding tussen onze mannelijke en vrouwelijke kant in onszelf, links en rechts, en natuurlijk de verbinding tussen onszelf en de ander. ‘Volg je hart, want het klopt.’ Belangrijk om te vermelden hierbij is nog het volgende: Liefde is niet enkel datgene dat zich tussen partners kan manifesteren. Liefde is de algemene noemer voor alles dat verbindt, in beweging brengt en opent, namelijk: respect, waardering, graag zien, zelf-liefde, naastenliefde, romantische liefde, seksuele liefde, liefde voor dieren, liefde voor de natuur, liefde voor dingen, liefde voor het universum, liefde voor god,… In essentie is de kracht in liefde voor alle vormen hetzelfde, welke naam je er ook aan geeft.

 

liBE-(A)RTy, vrijheid, bevrijding: Ware vrijheid ligt vanbinnen. Hoe meer we onszelf kennen en zijn, hoe minder we afhankelijk worden van de ander of iets buiten ons en hoe vrijer we worden om onszelf te zijn en waarlijk in verbinding te treden met de ander en het grotere geheel. De aard van de dingen begrijpen, je ‘ware zelf’ zijn is vrijheid of ook wel verlichting.

 

Het hartje omvat de gehele betekenis van BE-ART en brengt als symbool over dat enkel door – samen –, in verbinding met onszelf en elkaar, we de moeilijkheden (milieu, conflict en oorlog, honger, werkeloosheid, armoede, ziekte, …) die onze wereld kent vandaag, kunnen transformeren en optillen tot een beter bestaan. Liefde is het enige dat werkelijk bestaat. Wanneer er geen liefde is, ervaren we angst. Angst als boodschapper dat er iets ontbreekt. Angst is niet meer dan de afwezigheid van liefde en wanneer liefde terug een plaats krijgt verdwijnt angst vanzelf.

 

Het hartje bestaat bewust uit 99 steken in totaal. De kern is opgebouwd uit 19 steken, wat staat voor zon, (uit)straling, warmte, succes en liefde. De één en negen opgeteld geeft opnieuw een één, wat staat voor een nieuw begin, individualiteit en eenheid. De tweede toer is opgebouwd uit 33 steken, wat zowel de drie (communicatie, creativiteit, compassie en inspiratie) als zes (beschermende liefde, familie) in zich draagt. De laatste toer bestaat uit 47 (innerlijke wijsheid, dieper weten, ontwaking,…) steken, wat opgeteld bij 11(4+7) uitkomt, een zeer krachtig intuïtief en transformerend getal. 99 Steken met een afmeting van 9 op 9 cm. 99, het getal van volmaaktheid.

 

BE-ART, the art of life.

 

 

Je kan ons ook terugvinden op Facebook en Twitter.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: